Image Alt

Relacje Inwestorskie

I. Opis działalności Spółki

No Gravity Development S.A. działa jako samodzielne studio deweloperskie stworzone przez notowane na giełdzie wydawnictwo gier komputerowych No Gravity Games S.A. Spółka zajmuje się głównie portowaniem (przenoszenie z jednej platformy sprzętowej na inne gier, przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych, przy szczególnym uwzględnieniu konsol Nintendo Switch, Xbox One/Series S/X i Playstation 4) oraz produkcją gier.

II. Strategia rozwoju

III. Struktura przychodów

IV. Wyniki finansowe

V. Otoczenie rynkowe

VI. Władze Spółki

Skład zarządu spółki:

Adrian Szymański – Prezes Zarządu

 

Skład rady nadzorczej:

Aleksander Sierżęga

Jarosław Grzechulski

Jakub Ryzenko

Łukasz Rosiński

Michał Bernat

VII. Akcjonariat (ci powyżej 5%)

VIII. Raporty EBI i ESPI

IX. Dokumenty korporacyjne (statut, dokument informacyjny, itd.)

X. Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29.06.2023 roku zostało odwołane z powodu braku zgłoszeń akcjonariuszy do uczestnictwa, w konsekwencji czego nie mogło się ono odbyć i musiało zostać zwołane ponownie, zgodnie z opublikowaną poniższą informacją

UWAGA!

Zarząd No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28.07.2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Agnieszka Łabuszewska, Karolina Rak-Wrońska s.c. przy ul. Koszykowej 53, lok. 63 w Warszawie (00-659).

 

W załączniku zarząd spółki przekazuje:

 

1. Ogłoszenie
2. Projekty uchwał
3. Formularz Pełnomocnictwa
4. Liczba akcji i głosów

XI. Dane kontaktowe

Kontakt dla Inwestorów:
e-mail: contact@nogravitydevelopment.com

XII. Autoryzowany Doradca

ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o.
30-741 Kraków, ul. Rączna 66 B
e-mail: abistema@abistema.pl
tel. + 48 (12) 292 43 63
fax:. + 48 (12) 292 43 63
adres strony internetowej: www.abistema.pl
NIP: 679 30 84 778
REGON: 122651361

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000437337

XIII. Animator rynku